Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Aktualności

„Kiełbasa i igrzyska”

„Kiełbasa i igrzyska” Znakomity publicysta Leszek Sosnowski jak mało kto potrafi rozpoznawać niebezpieczeństwa związane z antykatolickimi i antypolskimi projektami narzucanymi przez Unię i nazywać je po imieniu. Tym razem podejmuje także wnikliwą analizę czynników zapewniających sukces wyborczy i utrzymanie się przy władzy; tytułowe „kiełbasa i igrzyska” absolutnie nie mogą stanowić jedynego kryterium! Autor z właściwą sobie przenikliwością daje do zrozumienia, jak istotną sprawą jest zapewnienie zaspokajania potrzeb wyższego rzędu, dostrzega także, jak ważnym narzędziem w tej kwestii jest książka – niezastąpiona także w walce z celowo wytwarzanym przez gigantów internetowych chaosem informacyjnym i promowaniem głupoty.
27.04.2021 10:58 więcej

„Czy straty wywołane przez pandemię koronawirusa są do nadrobienia?”

„Czy straty wywołane przez pandemię koronawirusa są do nadrobienia?” Prof. Wojciech Polak dokonuje wnikliwego podsumowania sytuacji Polski po upływie roku od wybuchu światowej epidemii. Bezpośrednie problemy z nią związane, takie jak sama choroba i jej rozprzestrzenianie się, strach, a niejednokrotnie i ukrywanie dolegliwości z nią związanych ze względu na uciążliwe procedury związane z kontrolą sanitarną i policyjną, to jedynie część trudności, z jakimi należy się uporać. Autor podkreśla także, iż nie tylko Polskę, ale i Europę czekają poważne wyzwania związane z odbudową gospodarek, które znacznie ucierpiały na skutek kryzysu zdrowotnego, nie ukrywa także, iż kryzysowa sytuacja obnażyła nieudolność Unii Europejskiej. Wielki niepokój autora budzą fatalne skutki przymusowej zdalnej edukacji dzieci i młodzieży, która nie pozostaje także obojętna dla ich kondycji psychicznej. Jednak najgorszym zagrożeniem jest działalność antychrześcijańskich i antypolskich ruchów, które – wykorzystując zmęczenie społeczeństwa epidemią – podjęły brutalny i niesłychanie agresywny atak na wartości katolickie i narodowe...
27.04.2021 11:07 więcej

„Polacy mylnie oceniali wydarzenia międzynarodowe, sądząc, iż zmiany dokonują się w ich interesie”

„Polacy mylnie oceniali wydarzenia międzynarodowe, sądząc, iż zmiany dokonują się w ich interesie” Niezwykle ciekawa analiza wydarzeń wokół obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia Ustawy Rządowej w świetle... korespondencji dyplomatycznej posła pruskiego w Warszawie, hrabiego Augusta Friedricha Ferdinanda von der Goltza. Znakomity historyk prof. Henryk Kocój naświetla sytuację międzynarodową w Europie w dobie obrad najsłynniejszego polskiego sejmu I Rzeczypospolitej, analizuje także stanowisko pruskiego dyplomaty wobec działalności posłów Stronnictwa Patriotycznego. Ciekawym passusem jest także opis postawy pruskiego hrabiego w odniesieniu do polityki innych zagranicznych dyplomatów przebywających wówczas w Warszawie. Nie da się ukryć, iż hrabia von der Goltz był wytrawnym politykiem, a pozostawione przez niego listy są interesującym świadectwem ówczesnego stanowiska Prus wobec Rzeczypospolitej...
27.04.2021 11:12 więcej

„To Chrystus jest Królem świata”

„To Chrystus jest Królem świata” Pierwsi chrześcijanie mieli pełną świadomość dysproporcji między ludzkim losem i Wszechmocą Stwórcy, przypomina prof. Wojciech Roszkowski, autor znakomitego „Świata Chrystusa”. Przekonanie że to Bóg jest Panem stworzenia, towarzyszyło przez stulecia kolejnym pokoleniom chrześcijan. Niestety – nie brakowało także prądów dążących do usunięcia Boga z życia publicznego i prywatnego i zastąpienia Go twierdzeniami o ludzkiej samowystarczalności i wszechmocy ludzkiego postępu. Te niebezpieczne tendencje zawsze przynosiły niewyobrażalne cierpienie milionów osób. „Wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego”, napisał w 1925 r. papież Pius XI. „Lecz także wskazaliśmy”, kontynuował Ojciec Święty, „że nadzieja trwałego poko­ju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego”. Słowa niezwykłego papieża, który przed wyborem na Stolicę Piotrową pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce, pozostają aktualne do dziś – przekonuje prof. Roszkowski.
27.04.2021 11:42 więcej

„Niesłusznie zapomniany wybitny kolorysta, piewca gór i wsi”

„Niesłusznie zapomniany wybitny kolorysta, piewca gór i wsi” Reportaż wybitnej felietonistki Jolanty Sosnowskiej z monograficznej wystawy w krakowskim Muzeum Narodowym poświęconej Aleksandrowi Kotsisowi. Ten związany z Krakowem utalentowany artysta żył zaledwie 41 lat, zdążył jednak pozostawić po sobie imponującą spuściznę; jak mało kto potrafił przedstawić sceny z życia polskich chłopów i urok wiejskiego krajobrazu. Twórczość Aleksandra Kotsisa – w epoce słusznie minionej bez winy artysty zaprzęgnięta w „służbę socrealizmowi”, dziś – dzięki krakowskiej wystawie – odzyskuje należne jej miejsce. Biorąc pod uwagę, iż Kotsis potrafił wypracować indywidualny styl, pracując w tym samym czasie co takie sławy polskiego malarstwa jak Jan Matejko i Artur Grottger (z którymi nota bene był zaprzyjaźniony), można powiedzieć, iż należy mu się trwała pozycja w historii sztuki polskiej.
27.04.2021 11:49 więcej

„Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”

 „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala” Utalentowany dziennikarz i historyk sportu młodego pokolenia Krzysztof Szujecki prezentuje dzieje życia i dokonań legendarnego selekcjonera polskiej reprezentacji piłki nożnej – Kazimierza Górskiego. Karierę świetnie zapowiadającego się młodego lwowskiego piłkarza przerywa napaść Niemiec i ZSRR na Polskę. Kiedy już w latach powojennych Kazimierz z powodzeniem gra w barwach Legii Warszawa, na przeszkodzie w rozwoju staje mu poważna kontuzja. Jednak znakomity talent trenerski i siła charakteru zapewniają mu sukcesy na światowym poziomie – to on prowadzi polską reprezentację do laurów olimpijskich w 1972 r. w Monachium, zapewniając polskim kibicom niezapomniane przeżycia. Artykuł z okazji 100. rocznicy urodzin niezapomnianego trenera polskiej reprezentacji.
27.04.2021 12:01 więcej

Cep nowoczesny.

Cep nowoczesny. Ten intrygujący tytuł zapowiada znakomity felieton Leszka Sosnowskiego, znanego z niezwykłej przenikliwości w komentowaniu rzeczywistości. Autor z właściwą sobie dziennikarską wirtuozerią rozprawia się z jawnie wymierzonymi w Polskę (i w polskość) narzuconymi z Zachodu tendencjami, zawierającymi niebezpieczne elementy inżynierii społecznej, co jest wyraźnie widoczne w treści dokumentów „Polski Nowy Ład” oraz „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Niestety, jak słusznie zauważa, także (niektórzy) polscy prawodawcy inspirowani działalnością „ekspertów” unijnych nie wahają się przed tworzeniem takich zapisów prawnych, które stwarzają możliwość wyjątkowo niebezpiecznych nadużyć. Wybitny publicysta zwraca także uwagę na lekceważące potraktowanie kultury narodowej w treści ww. dokumentów (tak naprawdę chodzi bowiem o zastąpienie jej antykulturą), jednoznacznie komentuje także głośną ostatnio sprawę uzależnienia funduszy unijnych od tzw. praworządności jako działanie jawnie wymierzone w suwerenność Polski.
30.03.2021 10:36 więcej

Triumf jednostki nad wspólnotą i dewiacji nad rozumem.

Triumf jednostki nad wspólnotą i dewiacji nad rozumem. Jeden z najwybitniejszych polskich historyków, prof. Andrzej Nowak, przestrzega przed niebezpiecznymi skutkami nadużywania władzy sądowniczej. Wychodząc od myśli Monteskiusza – autora monumentalnej rozprawy „O duchu praw”, nawiązując także do wcześniejszej spuścizny Andrzeja Frycza Modrzewskiego, znakomity erudyta dokonuje błyskotliwej analizy obecnej sytuacji i pozycji sądownictwa. Przywołuje m.in. spektakularny przykład próby złamania traktatów unijnych przez Parlament Europejski. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której władza sądownicza koncentruje się w rękach jednej i niezmiennej grupy ludzi, a sędziowie zastępują władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą, tak jak miało to miejsce w przypadku połączenia tzw. zasady praworządności z budżetem Unii Europejskiej, mamy do czynienia z jawnym złamaniem zasad demokracji. Stąd już prosta droga do zniszczenia wspólnoty w imię źle rozumianych „praw jednostki”, która w majestacie prawa może domagać się uprzywilejowanej pozycji dla każdej dewiacji.
30.03.2021 10:41 więcej

Czy Europa, a z nią Polska, zostaną pochłonięte przez jeden z konkurencyjnych porządków świata.

Czy Europa, a z nią Polska, zostaną pochłonięte przez jeden z konkurencyjnych porządków świata. Profesor Krzysztof Szczerski nie ma wątpliwości, że inspirowany przez możnych protektorów z Zachodu brutalny atak na wartości katolickie i narodowe, którego ostatnio doświadczamy, to agresja przeciwko państwu polskiemu. Jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej przekonuje także, iż do sprawnego funkcjonowania państwa nie wystarczą sukcesy w dziedzinie polityki zewnętrznej i wewnętrznej i prężnie rozwijająca się gospodarka, konieczne jest bowiem także poczucie więzi i wspólnoty narodowej. „Nie miejmy złudzeń, że można utrzymać podmiotowość naszego kraju (ale tak naprawdę chodzi o podmiotowość całej klasycznie rozumianej Europy, której jesteśmy częścią) w sytuacji wyzbycia się tożsamości ukształtowanej tutaj przez tysiąclecie”, pisze znakomity autor, wskazując także na konieczność wzmożonego wysiłku intelektualnego i duchowego w kwestii podniesienia poziomu wykształcenia Polaków i pogłębienia ich świadomości historycznej.
30.03.2021 10:46 więcej

Świętowanie narodzin i chrztu Polski.

Świętowanie narodzin i chrztu Polski. „Dwaj najwięksi duchowi przywódcy polskiego narodu w XX w., kardynał Stefan Wyszyński i Jan Paweł II, dobitnie podkreślali, że w dziejach narodu polskiego trudno znaleźć ważniejszą datę od 966 r., pod którą kryje się fakt przyjęcia Chrztu świętego przez Mieszka I, władcę państwa Polan”, pisze wybitny mediewista profesor Krzysztof Ożóg. Fundamentalna decyzja Mieszka o przyjęciu Chrztu świętego uratowała jego młode państwo przed niebezpieczeństwem ze strony Wieletów, wprowadzając jednocześnie Polskę na arenę dziejów. Autor podkreśla także doniosłą, dziejową rolę czeskiej księżniczki Dobrawy w nakłonieniu polańskiego księcia do przyjęcia chrześcijaństwa. „Dzięki odważnej decyzji Mieszka I w 966 r. Jezus Chrystus i Jego Ewangelia stali się fundamentem rodzącej się Polski, na którym wyrosła chrześcijańska wspólnota narodowa Polaków karmiąca się od dziesięciu i pół wieku żywą wiarą. Bez tego fundamentu nie byłoby Polski i jej wielkiego dziedzictwa”, podsumowuje znakomity autor.
30.03.2021 10:49 więcej

Latarnia wśród burz tego świata.

Latarnia wśród burz tego świata. Znakomita publicystka Jolanta Sosnowska, autorka monumentalnej biografii Ojca Świętego Jana Pawła II, przypomina nam niezwykłe świętowanie Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z papieżem Polakiem. Od poruszającej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum – miejscu męczeństwa chrześcijan, po znaną jedynie najbliższym bardzo osobistą Via Dolorosa odprawianą w samotności na dachu Pałacu Apostolskiego, gdzie wśród bujnej roślinności pięknego ogrodu jeszcze Paweł VI polecił umieścić stacje rozważania Męki Pańskiej. Uroczyste liturgie Triduum Paschalnego w watykańskiej bazylice i radosna Msza święta wielkanocna na Placu świętego Piotra… Jan Paweł II jak mało kto rozumiał wielką tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – przeżyjmy więc jeszcze raz wraz z Nim zarówno Wielki Tydzień, jak i radość wielkanocnego poranka, a także wspaniałą tajemnicę Miłosierdzia Bożego.
30.03.2021 10:55 więcej

Dlaczego ufamy Jezusowi.

Dlaczego ufamy Jezusowi. Objawienia Jezusa Miłosiernego dane skromnej polskiej zakonnicy – Siostrze Faustynie Kowalskiej, do dziś zachowały zadziwiającą aktualność. Znakomity teolog ks. prof. Jan Machniak przypomina nam historię jednej z najwybitniejszych mistyczek w historii Kościoła, która mimo braku wykształcenia teologicznego potrafiła przekazać wielkie przesłanie Jezusa dla świata językiem zrozumiałym dla wszystkich. „Bóg stale zaskakuje swą wspaniałomyślnością. Przebacza grzechy, zapomina słabości, pozwala zaczynać od nowa. Na Jego miłosierdzie człowiek powinien odpowiedzieć bezgraniczną ufnością”, pisze ks. prof. Jan Machniak. Genialne w swojej prostocie hasło „Jezu, ufam Tobie!” jest dziś znane na całym świecie, stając się – szczególnie w dzisiejszych czasach naznaczonych pandemią koronawirusa źródłem nadziei dla kolejnych pokoleń katolików – i nie tylko dla nich.
30.03.2021 11:00 więcej

„Na czym polega nowoczesna ciemnota”.

„Na czym polega nowoczesna ciemnota”. Wybitny publicysta Leszek Sosnowski jak zwykle nie patyczkuje się, pisząc o szkodliwej działalności antypolskich mediów. Tym razem jednak zaskakującym punktem wyjścia jest dla niego... wybitny poeta włoskiego renesansu Francesco Petrarka, nie tyle jako autor wspaniałych „Sonetów do Laury”, ile jako wielbiciel antyku i autor (niestety!) niefortunnego określenia „Wieki Ciemne” w odniesieniu do średniowiecza, o którym wiedza w jego czasach była mniej niż skromna. Wyrwane z kontekstu jego wypowiedzi nieszczęsne określenie, stosowane bez uwzględnienia stanu wiedzy w czasach poety, stało się sztandarowym określeniem propagandystów i manipulatorów bezwstydnie powołujących się na jego autorytet. Posługując się tym oryginalnym przykładem, autor z właściwą sobie dziennikarską wirtuozerią wyjaśnia, co tak naprawdę oznacza termin „niezależne media” w odniesieniu do tych, które się takowymi mienią, działając w myśl zasady „Jak najmniej Polski w Polsce!”, a także w błyskotliwy sposób rozprawia się z ich nachalną propagandą, kształtującą umysły tytułowej „nowoczesnej ciemnoty”.
1.03.2021 16:14 więcej

„Rasa panów europejskich, czyli jak usprawiedliwić niesprawiedliwość” .

„Rasa panów europejskich, czyli jak usprawiedliwić niesprawiedliwość” . Druga część eseju prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „Między demokracją a jej pozorami”. Jeden z najwybitniejszych polskich historyków przypomina, iż imperializm bardzo często był w historii ludzkości źródłem zniewolenia, o czym autor pisze w kontekście... Unii Europejskiej. Jak bowiem wiadomo, „powstała ona jako stowarzyszenie imperiów kolonialnych”. Co więcej, owe zakusy imperialne zachodnioeuropejskich mocarstw nie dotyczyły (i nie dotyczą) jedynie zamorskich kolonii, ale także... państw Europy Środkowej czy też Europy Wschodniej, którym nadano w XVIII w. (tymże oświeconym!) piętno „gorszej Europy”. Ten ostatni problem w szczególności dotyczy Polski. „Deklarując samodzielność,
niezależność, budzimy niepokój i złość w imperialnych stolicach, pobudzona została furia – dziś postępowych – kolonizatorów, którzy chętnie nazywają siebie emancypatorami. Zatem próbuje
się nas spacyfikować, stosując kamuflaż ideologiczny znany już w starożytności i zalecany przez Machiavellego. Co zatem robić, jak się bronić?”, pyta znakomity autor. Odpowiedzią jest projekt Trójmorza, posiadający mocne podstawy historyczne i polityczne w istniejącej już Grupie Wyszehradzkiej.
1.03.2021 16:22 więcej

„Kto stoi za tym, co obecnie dzieje się w naszej Ojczyźnie?”.

„Kto stoi za tym, co obecnie dzieje się w naszej Ojczyźnie?”. Odważny głos niezłomnego kapłana w kwestii ostatnich dramatycznych wydarzeń przetaczających się przez Polskę. Znany z nieugiętej postawy patriotycznej wybitny teolog ks. prof. Waldemar Chrostowski podczas Mszy św. w archikatedrze św. Jana w Warszawie 10 lutego 2021 r. wygłosił przejmującą homilię, w której odważnie przeciwstawił się barbarzyńskiej rewolcie wymierzonej w wiarę katolicką i wartości patriotyczne. „Celem jest zepsucie i wypaczenie człowieka tak, żeby był skoncentrowany wyłącznie na doczesności, na seksie i na używaniu bez żadnych hamulców ani miary. Widać dobrze, że aby ludzi zmienić, trzeba ich zepsuć, a więc zerwać z przeszłością i tradycją, z tym, czego uczył ojciec i matka, czego uczyła dobra szkoła i Kościół”, mówił ks. prof. Chrostowski, podkreślając, jak wielkie znaczenie ma nie tylko modlitwa, ale i świadectwo tych, którzy pozostali wierni Kościołowi. Słowa odważnego kapłana „odbiły się głośnym echem w całym kraju, budząc zachwyt prawdziwych Polaków i ujadanie sił antypolskich”.
1.03.2021 16:26 więcej

„Nie możemy sobie pozwolić na przeciętność”

„Nie możemy sobie pozwolić na przeciętność” przekonuje jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej w historii Polski – prof. Krzysztof Szczerski, pełnomocnik Prezydenta RP ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. „Nie możemy pozwolić sobie na dryf, na „płynięcie w głównym nurcie”, bez wpływu na to, w jakim kierunku i dokąd on nas prowadzi. Nie powinniśmy zadowalać się trwaniem w teraźniejszości i błahymi oznakami spokoju bez treści”, pisze znakomity autor, podkreślając, iż równie niebezpieczna jak dryf jest dla Polski samotność i poczucie politycznej pustki, to bowiem prowadzi do słabości. Ta z kolei zachęca agresorów, podobnie jak ma to miejsce ze słabymi osobnikami w stadzie, przyciągającymi drapieżniki... Autor dokonuje błyskotliwej analizy najważniejszych zadań, którym musi sprostać polska polityka międzynarodowa, wśród których wymienia m.in. „budowanie siły (politycznej) i konsekwentne realizowanie polskich narodowych interesów”.
1.03.2021 16:50 więcej

Odsłonięto tajemnicę sprzed wieków.

Odsłonięto tajemnicę sprzed wieków. Po pięciu latach intensywnej pracy najwybitniejszych polskich konserwatorów ołtarz mariacki Wita Stwosza, nazywany przez ks. Jana Twardowskiego „Biblią z lipowego drzewa”, odzyskał swój blask. Znakomita publicystka Jolanta Sosnowska z precyzją godną wytrawnego historyka sztuki opisuje poszczególne elementy późnośredniowiecznego gotyckiego arcydzieła, a także dramatyczną historię opus magnum norymberskiego mistrza, jak bowiem wiadomo, ołtarz został zrabowany i wywieziony przez Niemców z Krakowa... Odzyskany przez Polaków długo nie mógł powrócić na dawne miejsce w krakowskim kościele Mariackim, nie chciała bowiem do tego dopuścić władza ludowa... Autorka opisuje także etapy poszczególnych prac konserwatorskich, którym były poddawane poszczególne elementy ołtarza, powołując się na opinie pracującym przy nim specjalistów. Tekst uzupełniony wspaniałymi zdjęciami odrestaurowanego arcydzieła, wykonanymi przez mistrza Adama Bujaka.
1.03.2021 16:55 więcej

„Z Bogiem, Panie Majorze!”.

„Z Bogiem, Panie Majorze!”. W 70. rocznicę śmierci bohatera. Przejmująca historia jednego z najdzielniejszych Żołnierzy Niezłomnych. Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (vel „Łupaszko”), kawalerzysta z 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, bohater pamiętnego września 1939 r., nigdy nie złożył broni. Wchodząc w struktury ZWZ, później zaś AK na Wileńszczyźnie, wiedział że będzie musiał prowadzić walkę na dwa fronty zarówno przeciwko Niemcom, jak i Sowietom (a także przeciwko kolaborującym z Niemcami Litwinom). Czerwoni „partyzanci” bali się go do tego stopnia, że wyznaczyli cenę za jego głowę. Po zakończeniu wojny, które dla Polski oznaczało nową okupację, nie zrezygnował z walki o wolną ojczyznę, kilkakrotnie odtwarzając słynną V Brygadę Wileńską AK. Jego żołnierze dokonywali prawdziwych cudów waleczności i poświęcenia w starciach z oddziałami MO i UB. Schwytany przez komunistycznych siepaczy, po pokazowym procesie zginął zamordowany strzałem w tył głowy. Przedstawiciele władzy ludowej robili wszystko, aby zniszczyć jego legendę, a i w dzisiejszych czasach nie brakuje agresywnych ataków na pamięć o nim...
1.03.2021 16:59 więcej

„Unia Europejska Narodu Niemieckiego”.

„Unia Europejska Narodu Niemieckiego”. Błyskotliwy publicysta Leszek Sosnowski po mistrzowsku opisuje, w jaki sposób zjednoczyła Europę wypracowana w średniowieczu (jakże niesłusznie nazywanym „ciemnymi wiekami”) idea Christianitas i jak skomplikowane procesy dziejowe począwszy od rewolucji francuskiej przyczyniły się do jej odrzucenia. Dziś próbuje się ją zastąpić bliżej nieokreśloną „ideą europejską”, sprytnie wykorzystywaną jako chwyt propagandowy przez hegemona Unii Europejskiej. Kto nim jest i dlaczego Niemcy, jak ze swadą dziennikarską określa to autor, dowiecie się Państwo z najnowszego numeru „Wpisu”.
25.01.2021 14:23 więcej

„Napełnianie żołądków i opróżnianie serc”.

„Napełnianie żołądków i opróżnianie serc”. Znakomite studium historii myśli politycznej od świata starożytnego po czasy najnowsze. Wybitny historyk prof. Andrzej Nowak z niewiarygodną przenikliwością opisuje pojawiające się na przestrzeni dziejów niebezpieczne prądy i idee, sprowadzające obywateli do poziomu jedynie konsumentów, zaznaczając, iż po raz pierwszy taki sposób myślenia pojawił się już w starożytnej myśli chińskiej. Tego rodzaju sposób kształtowania społeczeństwa, odbierający obywatelom de facto zdolność samodzielnego myślenia, wielokrotnie pojawiał się także w różnych momentach dziejowych europejskiej myśli politycznej, towarzysząc dyktatorskim zapędom wielu władców... Ten nieuchronnie prowadzący do totalitaryzmu system myślenia pozostaje niebezpiecznie aktualny, zawsze jednak napotykał opór w nauczaniu Kościoła katolickiego, sprzeciwiającego się zniewoleniu człowieka.
25.01.2021 14:28 więcej

„Święty na czas wojny z rodziną”.

„Święty na czas wojny z rodziną”. Święty Józef – Oblubieniec Najświętszej Marii Panny to potężny orędownik na trudne czasy. Dziś, kiedy trwa nieustanny atak na chrześcijańską rodzinę, ten niezwykły święty przypomina nam, że nie jesteśmy sami wobec zmasowanego naporu sił zła. Ideologia gender i LGBT, propagowanie rozwiązłości, agresywne domaganie się mordowania dzieci nienarodzonych na życzenie, brutalne ataki na chrześcijan to tylko niektóre ze śmiertelnych zagrożeń, z którymi zmaga się wspólnota Kościoła. Warto w tym niebezpiecznym momencie dziejowym odwołać się do świętego, którego opiece został powierzony sam Jezus. Sanktuaria św. Józefa rozsiane po całej polskiej ziemi przypominają nam, iż dla Polaków od dawna był on jednym z ulubionych świętych. Wzywajmy i dziś jego orędownictwa, tak bardzo nam potrzebnego w tym jakże trudnym czasie, do czego zachęca nas autor artykułu, Czesław Ryszka.
25.01.2021 14:35 więcej

„Przeciwciała to żołnierze stojący na straży ludzkiej twierdzy. Tylko one nas obronią”,

„Przeciwciała to żołnierze stojący na straży ludzkiej twierdzy. Tylko one nas obronią”, przekonuje światowej sławy polski immunolog prof. Janusz Marcinkiewicz w rozmowie z Jolantą Sosnowską. Znakomity lekarz wyjaśnia wszelkie wątpliwości wokół szczepionki na COVID-19, opisuje jej działanie oraz sposób pobudzania przez nią organizmu do produkcji koniecznych do nabycia odporności przeciwciał. Nie da się opanować epidemii bez nabycia tzw. „odporności stadnej”, a to jest niemożliwe bez szczepionki. Jednak, jak mówi prof. Marcinkiewicz, nadal nie wolno lekceważyć przestrzegania prostych zasad sanitarnych, które mogą ocalić życie wielu osób, szczepienia bowiem siłą rzeczy muszą potrwać.
25.01.2021 14:40 więcej

„Po odrzuceniu chrześcijaństwa zapanuje islam lub judaizm”,

„Po odrzuceniu chrześcijaństwa zapanuje islam lub judaizm”, przestrzega dr Marek Klecel, opisując ponurą wizję Europy zniewolonej po dobrowolnym wyrzeczeniu się własnej tożsamości. Zatrute dziedzictwo wielkiej rewolucji francuskiej na przestrzeni wieków nie dawało o sobie zapomnieć; odrzucanie Boga w imię fałszywie rozumianej „wolności” i „postępu”, choć zawsze prowadziło do przerażających ludzkich tragedii (o czym świadczy choćby historia dwóch zbrodniczych systemów totalitarnych, które doprowadziły do II wojny światowej), nadal stanowi niebezpieczną pokusę, o czym świadczy agresywna ofensywa ideologii gender (odrzucającej nawet płeć jako element tożsamości!), której hołduje Unia Europejska. A że nie istnieje „próżnia światopoglądowa”, także i Europa będzie musiała zapełnić pustkę powstałą po odrzuceniu chrześcijaństwa, które decydowało o jej tożsamości. Strach pomyśleć, jaki los czeka Europę, gdy miejsce chrześcijaństwa przejmie radykalny islam...
25.01.2021 14:51 więcej

„Polskie sławy sportów zimowych i ich zaciekła walka o olimpijskie medale”.

„Polskie sławy sportów zimowych i ich zaciekła walka o olimpijskie medale”. Kto dziś nie zna nazwisk naszych polskich orłów, którzy dostarczają nam tylu wspaniałych sportowych emocji? Adam Małysz – dziś już legenda polskich skoków, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, którzy potrafią dać z siebie wszystko nawet w ekstremalnych warunkach, czy też całkiem jeszcze niedawno nokautująca rywalki „królowa biegów narciarskich” Justyna Kowalczyk. Autor przypomina także dawniejsze gwiazdy polskich sportów zimowych, takie jak legendarny Franciszek Gąsienica-Groń – zdobywca pierwszego medalu olimpijskiego dla Polski w sportach zimowych (kombinacja norweska), czy też Wojciech Fortuna – do czasu wybuchu talentu Adama Małysza jedyny polski triumfator w skokach narciarskich. Frapująca lektura na czasie – konkursy bowiem trwają, a nasi dzielni chłopcy na pewno nie powiedzieli jeszcze w tym sezonie ostatniego słowa.
25.01.2021 15:04 więcej

„Leworządność”

„Leworządność” Znakomity publicysta Leszek Sosnowski tym razem rozprawia się z „poplątanym, mało konkretnym, mętnym” (tzn. mętnie sformułowanym) prawem unijnym, które pod pretekstem enigmatycznej „praworządności” (czy raczej, jak słusznie pisze autor, „leworządności”) daje prawdziwe pole do popisu rozmaitej maści dewiantom, wysuwającym coraz to nowsze roszczenia. Autor nie patyczkuje się, pisząc o odwróceniu wartości i manipulacjach, których dopuszczają się te środowiska, nadające de facto ton polityce państw Europy Zachodniej, nie waha się także nazwać ekspansywnej polityki Niemiec „dążeniem do dyktatury nie tyle we własnych granicach, ile na obszarze Unii Europejskiej”. Szczególnie w odniesieniu do Polski, jak podkreśla cytowana przez autora „Süddeutsche Zeitung”, posługująca się iście goebbelsowską propagandą o „bronieniu wolności Polaków, w razie potrzeby także przeciwko ich własnemu rządowi” [!] „Większe mieszanie się w sprawy i w życie drugiego kraju to już chyba tylko zbrojny atak”, pisze odważnie i dobitnie autor.
15.12.2020 9:34 więcej

„Po pandemii w geopolityce nastąpią poważne zmiany; na powierzchni utrzymają się tylko niektórzy”

„Po pandemii w geopolityce nastąpią poważne zmiany; na powierzchni utrzymają się tylko niektórzy” Szef Gabinetu Prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski dokonuje analizy sytuacji geopolitycznej spowodowanej kryzysem wywołanym trwającą epidemią koronawirusa. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że chiński wirus dokona tak potężnych spustoszeń w każdym aspekcie życia i funkcjonowania całych państw i narodów. Żadne też z państw w momencie wybuchu pandemii siłą rzeczy nie mogło być na nią w pełni przygotowane. Zarówno struktury państwowe, jak i poszczególni obywatele stanęli wobec szeregu wyzwań. Jak będzie wyglądał geopolityczny krajobraz po pandemii? Jaka będzie pozycja Europy, a jaka Polski?
15.12.2020 9:40 więcej

„Rzeczypospolitej nigdy nie można uznać za pokonaną”

„Rzeczypospolitej nigdy nie można uznać za pokonaną” Znakomity dziejopis prof. Andrzej Nowak odsłania kulisy powstawania V tomu „Dziejów Polski”. Praca nad każdym z kolejnych tomów wymaga nieustannego zapoznawania się z kolejnymi źródłami i lekturami, powiększa się także zasób dostępnych materiałów, z którymi autor się zaznajamia. W powstającym kolejnym tomie pojawią się wydarzenia znane większości Polaków z nieśmiertelnej „Trylogii” Sienkiewicza, której nie sposób pominąć, pisząc o buntach kozackich czy też o tragedii „potopu” szwedzkiego (tak naprawdę moskiewsko-szwedzkiego, jak słusznie zauważa autor). Jednak należy także uwzględnić najnowszy stan badań, a to wymaga od historyka rozwiązywania różnego rodzaju dylematów... Profesor Andrzej Nowak posiadł tę sztukę jak mało kto – V tom „Dziejów Polski” z pewnością będzie arcydziełem zarówno pod względem merytorycznym, jak i literackim.
15.12.2020 9:46 więcej

„Z Karolem Wojtyłą po Dębnikach”

„Z Karolem Wojtyłą po Dębnikach” Jak wyglądało codzienne życie przyszłego papieża jako studenta polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie? Gdzie wówczas mieszkał? Z kim się przyjaźnił? Czym się szczególnie interesował? Jakie role zagrał w latach studenckich? Odpowiedzi na te intrygujące pytania odnajdziemy w fascynującym artykule Jolanty Sosnowskiej – autorki monumentalnej, czterotomowej biografii Jana Pawła II „Hetman Chrystusa”. W kościele św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, w którym tak bardzo lubił się modlić młody Karol Wojtyła, dziś znajduje się najpiękniejsza rzeźba Jana Pawła II, a w szopce kolęduje aż trzech papieży... Wspaniały artykuł na podsumowanie dobiegającego końca Roku Jana Pawła II.
15.12.2020 9:49 więcej

„A my do Betlejem! W 1979 roku”

„A my do Betlejem! W 1979 roku” Ks. prof. Waldemar Chrostowski wspomina niezwykłą pielgrzymkę do Betlejem w 1979 r., którą odbył jako młody kapłan, student Uniwersytetu Hebrajskiego. Towarzyszył mu w tej pieszej wyprawie z Jerozolimy do miasta narodzin Jezusa Chrystusa kolega z Ghany. Okazało się, że urodzeni tysiące kilometrów od siebie młodzi kapłani mieli bardzo wiele wspólnego. Wzruszenie towarzyszące pierwszemu nawiedzeniu Groty Narodzenia pamięta się przez całe życie... Nie mniej poruszające są też wspomnienia księdza profesora z Wigilii tego samego roku, także spędzonej w Ziemi Świętej. Boże Narodzenie w ziemi naznaczonej obecnością Zbawiciela należy z pewnością do najwspanialszych przeżyć.
15.12.2020 9:57 więcej

„Królewskie świętowanie Bożego Narodzenia”.

„Królewskie świętowanie Bożego Narodzenia”. Wybitny mediewista prof. Krzysztof Ożóg opisuje świętowanie Narodzenia Pańskiego na dworach polskich władców z dynastii Piastów i Jagiellonów. Obchodzenie tej uroczystości 25 grudnia zostało zaszczepione wśród Polaków już przez pierwszych misjonarzy z otoczenia Mieszka I, jednak, sposób świętowania średniowiecznych władców Polski znacznie się różnił od tego, który znamy dziś. Autor precyzyjnie odtwarza, w jaki sposób obchodzili Boże Narodzenie polscy królowie – od Władysława Łokietka po świętą królową Jadwigę Andegaweńską i jej małżonka Władysława Jagiełłę.
15.12.2020 10:02 więcej

„Czyściciele Kościoła”.

„Czyściciele Kościoła”. Znany z odwagi i ciętego pióra rewelacyjny felietonista Leszek Sosnowski okiem wytrawnego reżysera demaskuje propagandowe chwyty i manipulacje, których nie brakuje w „Don Stanislao” – głośnej ostatnio produkcji (czy raczej „produkcie”) stacji TVN. „W filmie królują domniemania. Jest to bardzo groźna broń medialna w naszych czasach, dawniej jakże słusznie potępiana z uwagi na to, że nie może prowadzić do poznania prawdy”, pisze autor, słusznie piętnując stosowanie tych chwytów w celu siania oszczerstw wobec krakowskiego metropolity seniora. „Cały ten film powinien być dokładnie przeanalizowany (...) Następnie powinien zostać punkt po punkcie opisany i skierowany do prokuratury jako dowód na pomówienie, oczernienie, odbieranie dobrego imienia” – dodaje odważnie. Ujawnia także prawdziwy cel tytułowych „czyścicieli Kościoła, praczy jego brudów, jakże często wyimaginowanych” – tak naprawdę chodzi im bowiem o obrzydzenie obywatelom ulubionych postaci Kościoła i zniszczenie ich autorytetów. Nie jest przypadkiem owa agresywna antykościelna kampania, którą obserwujemy od dłuższego czasu. W tej sytuacji bierność katolików jest po prostu niedopuszczalna.
24.11.2020 11:04 więcej

„Wolność, którą dziś traktujemy jak oczywistość, ma jednak swoją cenę”

„Wolność, którą dziś traktujemy jak oczywistość, ma jednak swoją cenę” przypomina jeden z najwybitniejszych polskich historyków prof. Andrzej Nowak. 100 lat temu młodzi Polacy licznie chwycili za broń przeciwko atakującemu ze wschodu czerwonemu apokaliptycznemu potworowi. Ich determinacja i heroizm w obronie religii katolickiej i co dopiero odzyskanej niepodległości uratowały nie tylko Polskę, ale i całą chrześcijańską Europę. Autor przypomina, iż tak niezłomna postawa tych młodych ludzi miała swoje źródło zarówno w pamięci o heroicznej postawie przodków przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jak i w lekturze „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, dziś usuniętej z lektur szkolnych... W związku z premierą kolejnej rewelacyjnej książki („Między nieładem a niewolą”) autor po mistrzowsku opisuje także unikalne połączenie wartości intelektualnych z emocjami, które składają się na postawę patriotyczną. Owa „Krótka historia myśli politycznej” stanowi prawdziwą panoramę zagadnień powiązanych z tematem: od klasyków myśli chińskiej, poprzez wybitnych myślicieli antycznej Grecji i Rzymu, pionierów myśli chrześcijańskiej (świętych Augustyna i Tomasza), europejskich myślicieli odrodzenia i baroku, filozofów oświeceniowych. Autor opisuje dziedzictwo zarówno wielkich myślicieli chrześcijańskich, jak i tych, którzy chcieli się wpływom chrześcijaństwa sprzeciwić. Działalność tych ostatnich doprowadziła do tragicznych skutków; uznali oni bowiem Boga za przeszkodę w realizacji ziemskich celów, a tylko takie według nich mają sens. „Jeżeli przyjmiemy – pyta autor – że ludzie są tak różni, to jak zatem człowiek może być miarą wszystkiego? Oznaczałoby to tyle miar, ile ludzi, a więc zanikłaby jakakolwiek możliwość zbudowania w stosunkach między ludźmi obiektywnego ładu”, konkluduje wybitny historyk. I jak zwykle trafia w dziesiątkę.
24.11.2020 11:10 więcej

„Jako jedyny w naszych dziejach zasłużył na przydomek Wielki”.

„Jako jedyny w naszych dziejach zasłużył na przydomek Wielki”. Znakomity mediewista prof. Krzysztof Ożóg prezentuje niesłychanie bogaty dorobek Kazimierza Wielkiego: 54 fortece i zamki, obwarowanie murami miejskimi 23 królewskich miast, lokowanie ponad 50 miast (drugie tyle w dobrach królewskich), ponad 100 świątyń... Założenie pierwszego w Polsce uniwersytetu (dziś znanego jako Jagielloński) przez całe stulecia kształcącego najwybitniejszych intelektualistów, uporządkowanie zbioru praw zabezpieczających dobro królewskich poddanych... Imponujący rozmach, a to tylko część dokonań tego niezwykłego władcy, który, choć nie pozbawiony wad, potrafił zadbać o swoje Królestwo i wprowadzić je na drogę wiodącą do potęgi.
24.11.2020 11:15 więcej

Na uniwersytetach panuje dyktatura lewactwa. Zmienimy to.

Na uniwersytetach panuje dyktatura lewactwa. Zmienimy to. Wywiad z dr. hab. Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki, przeprowadzony przez Adama Sosnowskiego. Bezwzględna ochrona dzieci i młodzieży przed indoktrynacją lewackich ideologii, wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, aby to osiągnąć, promocja wolności nauki na uniwersytetach w celu ukrócenia prześladowań naukowców prezentujących chrześcijańską postawę, zwiększenie ilości miejsc np. na kierunkach medycznych to tylko niektóre zapowiadane kierunki działania ministra. Niewątpliwie katastrofalny stan polskiej edukacji szkolnej i uniwersyteckiej wymaga natychmiastowej naprawy. Minister Czarnek ma zarówno talent, jak i kompetencje, aby sprostać temu niełatwemu zadaniu.
24.11.2020 11:26 więcej

Źródła strajku kobiet.

Źródła strajku kobiet. Błyskotliwy felieton utalentowanego dziennikarza młodego pokolenia, Adama Sosnowskiego. Autor słusznie zwraca uwagę na główny czynnik napędzający wulgarne manifestacje, który nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek logicznymi postulatami ani tym bardziej z dobrem kobiet: „tam nie było miejsca na rozmowę, refleksję czy zdrowy rozsądek, liczyły się jedynie rozchwiane do maksimum emocje, które w tłumie stają się praktycznie niekontrolowalne”. Chociaż, jak pisze autor, ów „tzw. strajk był przegrany w tym momencie, w którym stał się radykalny”, to jednak nie wolno zapominać, iż spora część młodzieży (zwłaszcza dziewcząt), wychowana na Instagramie i Netflixie, z dala od Kościoła i pozbawiona wsparcia własnej rodziny, nie jest w stanie zdać sobie sprawy z potężnej i skrajnie niebezpiecznej manipulacji, której ulega. Znający jak mało kto psychikę i potrzeby młodych ludzi autor przedstawia cały szereg ciekawych pomysłów na dotarcie z wartościowym przesłaniem do młodzieży, przekonując, iż jest to konieczne. Bardziej niż kiedykolwiek.
24.11.2020 11:31 więcej

Wydobyty z cieniów zapomnienia geniusz polskiego baroku Szymon Czechowicz.

Wydobyty z cieniów zapomnienia geniusz polskiego baroku Szymon Czechowicz. Felieton poświęcony pierwszej monograficznej wystawie dzieł wybitnego polskiego malarza, praktycznie nieistniejącego w świadomości Polaków. Autorka znakomitego tekstu – Jolanta Sosnowska – słusznie pisze, iż przypomnienie tego studiującego w Rzymie malarstwo polskiego artysty jest sprawą niezwykłej wagi zarówno dla naszej, jak i europejskiej historii sztuki. Okazuje się bowiem, iż „wbrew obiegowemu przekonaniu, jakoby dzieje polskiego malarstwa na poziomie europejskim zaczęły się naprawdę dopiero w drugiej połowie XIX w., wraz z Wojciechem Gersonem, okazało się, że mamy dużo dłuższą tradycję malarstwa, aniżeli do tej pory sądziliśmy”. Czechowicz – artysta oddający swój talent na chwałę Boga, autor przede wszystkim dzieł o tematyce sakralnej, z pewnością zasługuje na zaistnienie w światowej historii sztuki, a wspaniale zaaranżowana wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie z pewnością się do tego przyczyni.
24.11.2020 11:37 więcej

„Czy Niemcom uda się sprzedać Orlenowi ruinę?”.

„Czy Niemcom uda się sprzedać Orlenowi ruinę?”. Znakomity felietonista Leszek Sosnowski po raz kolejny podejmuje niezwykle istotny dla kształtowania opinii publicznej temat mediów. Opisuje katastrofalny stan polskiej (niestety teraz już tylko z nazwy) prasy regionalnej przejętej przez niemiecki konglomerat Verlagsgruppe Passau i przekonuje, że kupno tej tytułowej ruiny nie jest rozwiązaniem problemu. „Ruina bowiem może być i bardzo malownicza, ale zamieszkać w niej już się nie da”, a „suma zer nadal daje zero”. Rola mediów regionalnych jest nie do przecenienia, ale czy warto kupować coś zdewastowanego do tego stopnia, że nie daje możliwości na stworzenie czegoś konstruktywnego? „Czy naprawdę nie [należałoby] zrobić tego wysiłku i stworzyć jednak własne, nowe gazety regionalne?”, pyta autor. I jak zwykle trafia w samo sedno.
20.10.2020 11:23 więcej

„Polska nie jest projektem, tylko dziedzictwem, które ma swoje korzenie”.

„Polska nie jest projektem, tylko dziedzictwem, które ma swoje korzenie”. Druga część wnikliwego studium o trwałości dobrej władzy jako o czynniku tworzącym potęgę państwa i kształtującym dobro wspólnoty narodowej. Jeden z najwybitniejszych znawców historii Polski prof. Andrzej Nowak tym razem przekonuje, iż nie tylko sama długość panowania decyduje o sukcesie władcy, o wiele bowiem ważniejsza jest długotrwałość koncepcji politycznej, z której będą mogły korzystać następne pokolenia. W tej części wnikliwej analizy autor opisuje niezwykle burzliwy okres historii Rzeczypospolitej od panowania „ostatniego króla Polski, który bohaterską po sobie zostawił legendę”, czyli Jana III Sobieskiego, poprzez nieszczęsne (choć długotrwałe) królowanie Augusta II Sasa, do upadku Rzeczypospolitej za Stanisława Augusta siłą nam narzuconego przez Katarzynę II. Prof. Nowak wyjaśnia też, w jaki sposób długotrwała koncepcja polityczna pozwoliła nam przetrwać mroczną epokę zaborów i doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzi nas także poprzez czas II RP, opisując wypracowane wówczas wizje polityczne, które pomogły nam przetrwać jeszcze trudniejsze wyzwanie dziejowe, jakim była II wojna światowa... Prezentowane przesłanie nic nie straciło na aktualności na przestrzeni dziejów.
20.10.2020 11:30 więcej

„Autor ‘Dziejów Polski’ otrzymał nagrodę im. Henryka Pobożnego”.

„Autor ‘Dziejów Polski’ otrzymał nagrodę im. Henryka Pobożnego”. To wyróżnienie przyznano w Legnicy po raz pierwszy i od razu poszło w najgodniejsze ręce. Znakomity dziejopis prof. Andrzej Nowak, znany nie tylko z erudycji, ale i z najwyższej kultury literackiej i z niezłomnej postawy moralnej w obronie wartości katolickich i narodowych, zasłużył na tę nagrodę jak mało kto. Patron nagrody, książę Henryk Pobożny, dziś czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego, rozpoczął piękną kartę w historii Polski jako chrześcijańskiego królestwa stawiającego opór dzikim hordom najeźdźców ze Wschodu. Dziś, kiedy ataki barbarzyństwa (niekoniecznie rozumianego jako najazd militarny) zagrażają nam z jeszcze większą siłą, przesłanie śląskiego księcia-męczennika nic nie straciło na aktualności. Jedyną bronią w tej walce jest prezentowana przez laureata wspaniała, godna postawa naukowca – historyka kształtującego umysły kolejnych pokoleń polskich patriotów.
20.10.2020 11:36 więcej

„Nie pozwolę zniszczyć mojej wizji sztuki i człowieka”.

„Nie pozwolę zniszczyć mojej wizji sztuki i człowieka”. Wywiad z okazji 50-lecia pracy artystycznej Haliny Łabonarskiej – wielkiej damy polskiego teatru. W rozmowie z Jolantą Sosnowską znakomita aktorka wspomina swoich rodziców – kresowiaków z okolic Brasławia, opowiada o działalności swojego ojca w AK i o jego tragicznej śmierci, jak również o niesłychanej dzielności swojej mamy, która została sama z trójką małych dzieci... Artystka mówi też o tym, w jaki sposób zrodziła się w niej pasja do teatru, o studiach w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej, o pierwszych doświadczeniach na scenie... Nie zabrakło też wspomnień poświęconych teatralnym mistrzom, opowieści o zagranych rolach, a także o godności zawodu aktora, tak bardzo dziś sponiewieranej przez celebrytów. W życiu i karierze aktorki tak bardzo przywiązanej do najszlachetniejszych wartości reprezentowanych przez sztukę nie zabrakło i dramatycznych wydarzeń, takich jak fala hejtu ze strony „przeżartego lewicowym liberalizmem teatralnego środowiska”. „Ze mną nie można się dogadać, bo jestem twarda i wymagająca”, mówi znakomita aktorka. I ma rację.
20.10.2020 11:40 więcej

„Alma Macocher?”.

„Alma Macocher?”. Ten intrygujący tytuł zapowiada artykuł Adama Sosnowskiego – utalentowanego dziennikarza młodego pokolenia, doktoranta UJ. Autor nie patyczkuje się, pisząc o upodleniu godności najstarszej i (jeszcze do niedawna) najlepszej polskiej uczelni. Obniżenie poziomu nauczania, zastępowanie prawdziwych profesorskich autorytetów osobami pozbawionymi odpowiednich kompetencji, za to gorliwymi w promowaniu „jedynie słusznych poglądów”, oferowanie młodzieży akademickiej propagandowej sieczki zamiast solidnej wiedzy stały się niestety rzeczywistością niegdyś tak dostojnej Alma Mater. „Oczywiście, najbardziej boli mnie postawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jest to uczelnia, z którą się utożsamiam, aczkolwiek chyba nie nazwę jej dziś moją Alma Mater, lecz raczej Alma Macocher…”, pisze Adam Sosnowski, komentując utworzenie na UJ w imię przypodobania się skrajnie lewicowym środowiskom organizacji TęczUJ czy też zezwolenie na to, aby studenci LGBT mogli sobie wybrać imię lub pseudonim, którym wykładowca ma się do nich zwracać... „Wobec skrajnych i wyuzdanych postaw należy być tolerancyjnym, wobec normalności – odwrotnie. Demoralizację trzeba szanować, moralność usuwać z naszego życia. To się nazywa dziś wolnością nauki”, odważnie pisze autor. Cenny głos sprzeciwu młodego naukowca wobec agresywnej ekspansji chorej ideologii, która nie ominęła niestety najlepszej niegdyś polskiej uczelni. Cenny tym bardziej, iż cierpią na tym przywiązani do katolickich i narodowych wartości profesorowie, doktoranci i studenci, pozbawiani możliwości pozyskiwania środków na badania naukowe i stypendiów.
20.10.2020 11:56 więcej

Leszek Sosnowski uhonorowany medalem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Leszek Sosnowski uhonorowany medalem Papieskiej Rady ds. Kultury. Reportaż z uroczystości wręczenia prezesowi wydawnictwa Biały Kruk medalu „Per Artem ad Deum”. Prestiżowe wyróżnienie przyznano prawdziwemu człowiekowi renesansu, który zasłużył na nie jak mało kto. Czcigodny Laureat jest bowiem nie tylko wybitnym publicystą, autorem, redaktorem i edytorem, ale także reżyserem i fotografem (kilkadziesiąt nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych). „Dziś za szczególną zasługę należy Leszkowi Sosnowskiemu poczytać to, że udało mu się skupić wokół Białego Kruka środowisko – zresztą nazywane już w Polsce zwyczajowo białokrukowym – które gromadzi najwybitniejsze postaci polskiej kultury i polskiego patriotyzmu. (...) Ze zdaniem tego środowiska liczy się bardzo obóz patriotyczny w Polsce, bowiem tak jak w potrzebie staje ono zawsze murem za prawicową władzą, tak nie lęka się czasem celnie wytknąć jej błędów. Spod piór ludzi białokrukowego środowiska wychodzą dzieła, które śmiało można nazwać epokowymi”, pisze Joanna Szczerbińska. Gratulujemy zacnemu Laureatowi!
20.10.2020 11:59 więcej

„Rezygnacja z bezpieczeństwa medialnego skończy się nieszczęściem”

„Rezygnacja z bezpieczeństwa medialnego skończy się nieszczęściem” Wybitny publicysta Leszek Sosnowski nie bez powodu ukazuje sprawę odzyskania (czy raczej – polonizacji) pozostających w rękach niemieckich koncernów polskojęzycznych mediów jako kluczowe wyzwanie dla prezydenta i rządu RP. Media są bowiem głównym nośnikiem kształtowania opinii publicznej, a wyrafinowane techniki manipulacyjne pozbawionych skrupułów hochsztaplerów działających przeciwko polskiej racji stanu są nie do rozszyfrowania dla przeciętnego obywatela. Cytowanie anonimowych (czyt. nieistniejących) źródeł, „naginanie” prawdy (czyt. kłamstwo) pozorowane wolnością słowa, nieustanne obrażanie wartości katolickich, narodowych, hejterskie ataki na prezydenta i rząd – to tylko niektóre z technik mających na celu przejęcie władzy nad umysłami zwłaszcza polskiej młodzieży. Autor nie patyczkuje się, opisując niebezpieczne poczynania odbierających rozkazy z Berlina mediów. I jak zwykle trafia w dziesiątkę.
22.09.2020 13:34 więcej

„Trwałość dobrej władzy buduje siłę państwa”

„Trwałość dobrej władzy buduje siłę państwa” Jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Polski, prof. Andrzej Nowak, dokonuje wnikliwej analizy historii panowania władców z dynastii Piastów. Posługując się frapującymi dziejowymi przykładami, autor przekonuje, iż tworzenie wielkości państwa w każdym aspekcie tego złożonego pojęcia (od kwestii oparcia struktur państwowości o solidne fundamenty wiary katolickiej, poprzez sprawy militarne, gospodarcze, aż po kształtowanie tożsamości kulturowej) jest możliwe jedynie w oparciu o długotrwałe panowanie zdolnego władcy, mającego także na uwadze dobro następnych pokoleń. Jedynie stabilizacja władzy stwarza dogodne warunki dla realizacji długofalowych procesów (takich jak np. wzmacnianie suwerenności) kształtujących zarówno pozycję państwa na arenie międzynarodowej, jak i jego bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Prezentowane przesłanie nic nie straciło ze swojej aktualności na przestrzeni dziejów.
22.09.2020 13:41 więcej

„Silna polska polityka zagraniczna to nie tylko UE”

„Silna polska polityka zagraniczna to nie tylko UE” Rozmowa z szefem Gabinetu Prezydenta RP prof. Krzysztofem Szczerskim. Znakomity specjalista w dziedzinie relacji międzynarodowych przedstawia dynamiczny obraz politycznego krajobrazu Polski po wyborach prezydenckich w odniesieniu do międzynarodowego teatru działań i procesów politycznych. Trudna sytuacja naszego wschodniego sąsiada – Białorusi, której obywatele walczą o poszanowanie ich prawa do samostanowienia, nadchodzące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych czy też kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym to jedynie niektóre z poruszonych tematów. Wywiad przeprowadził Leszek Sosnowski.
22.09.2020 13:44 więcej

„Fuzja Orlenu z Lotosem stworzy czołowego gracza na rynku europejskim”

„Fuzja Orlenu z Lotosem stworzy czołowego gracza na rynku europejskim” Wywiad z Januszem Szewczakiem, wiceprezesem ds. finansowych (CFO) zarządu PKN Orlen. Świetny prawnik, analityk gospodarczy i publicysta ekonomiczny przekonuje, iż „kapitał ma narodowość”, co nabrało szczególnie istotnego znaczenia w dobie światowej pandemii koronawirusa. Mówi także o obowiązkach lidera gospodarki, którym jest PKN Orlen, wobec narodu polskiego, jak również o korzyściach płynących z planowanego połączenia firm tego samego sektora. Pojawia się także wątek skomplikowanych relacji na linii polska gospodarka – Komisja Europejska. Rozmowę przeprowadził Adam Sosnowski.
22.09.2020 14:10 więcej

„Szkolnictwo czy szkodnictwo”

„Szkolnictwo czy szkodnictwo” Znany z odważnego przeciwstawiania się niebezpiecznym pseudonaukowym prądom profesor Wojciech Polak nie patyczkuje się, opisując wszechobecną na polskich uczelniach patologię. Reforma Gowina otworzyła bowiem pole do popisu dla gigantycznych aspiracji pozbawionych zarówno talentu, jak i moralności miernot „naukowych”. Tego typu osoby, schlebiające modnym nihilistycznym trendom opanowującym rozmaite dziedziny nauk (nie tylko humanistycznych!), w zadziwiającym tempie robią „naukowe” kariery, pompując swoje i tak już rozdęte do granic absurdu ego. Ofiarami tego przerażającego w skutkach eksperymentu padają zarówno wybitni naukowcy (nawet ci z tytułami profesorów!), prześladowani i nękani przez akademickie miernoty, jak i studenci, otrzymujący zamiast solidnej wiedzy i umiejętności porcję propagandowej sieczki. Wszystko to dzieje się za przyzwoleniem, a często i przy pełnej aprobacie władz uczelnianych, tak jak ostatnia bulwersująca akcja wymierzona w autora tego odważnego artykułu, którego z dnia na dzień pozbawiono stanowiska kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. Jak się okazuje, często i władze uczelni mają za nic zarówno wartości akademickie, jak i wywodzącą się z ducha chrześcijańskiego szlachetną ideę uniwersytetu. Czy uda się uratować polską naukę?
22.09.2020 14:38 więcej

„Przyjaciel Hetmana Chrystusa”

„Przyjaciel Hetmana Chrystusa” Autorka monumentalnej, czterotomowej biografii św. Jana Pawła II, Jolanta Sosnowska, pisze o jego serdecznym przyjacielu, kard. Marianie Jaworskim, który niedawno odszedł po wieczną nagrodę do Pana. Wzruszająca historia urodzonego i wychowanego we Lwowie młodego człowieka, który odkrył swoje powołanie do kapłaństwa w samym centrum potwornej rzeczywistości okupowanego Lwowa. Po zakończeniu II wojny światowej został zmuszony do opuszczenia ukochanego miasta. W Krakowie poznał starszego o 6 lat ks. dr. Karola Wojtyłę – obu duchownych połączyły więzy przyjaźni, które, rzecz jasna, nie ustały po wyniesieniu kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. „Kard. Marian Jaworski nigdy nie nadużywał swej przyjaźni z Ojcem Świętym, nigdy się nią nie chełpił ani o niej w mediach nie opowiadał. Ciężko było go namówić na zwierzenia”, pisze autorka wspomnienia. I takim właśnie pozostanie w pamięci – kapłanem oddanym swojemu powołaniu, mądrym i wszechstronnie wykształconym, a jednocześnie – zadziwiająco skromnym.
22.09.2020 14:45 więcej

„Pójść za ciosem!”

„Pójść za ciosem!” Frapujący, pełen entuzjazmu tytuł i takiż powyborczy tekst pióra Leszka i Adama Sosnowskich. Zarówno ojciec, jak i syn są znakomitymi publicystami, trafnie określającymi polską rzeczywistość polityczną. Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich istotnie ma wymiar wielkiej wygranej dla katolickiej i suwerennej Polski, co w kontekście rocznicy Bitwy Warszawskiej nabiera symbolicznego znaczenia. Wywalczone w ekstremalnie trudnych warunkach naznaczonych brutalną walką kampanijną zwycięstwo jest tym cenniejsze. Jednak, jak każda wygrana, powinno zostać jak najlepiej wykorzystane. Obaj autorzy zwracają uwagę na potężne wyzwania, które stoją zarówno przed prezydentem RP, jak i przed rządem, i przekonują, że o następnych wyborach należy pomyśleć już teraz.
28.07.2020 15:20 więcej

„Jak przeorać heteroseksualną Amerykę”

„Jak przeorać heteroseksualną Amerykę” Brzmi groźnie! Ten publikowany po raz pierwszy w języku polskim manifest środowisk gejowskich z 1987 r. z przerażającą precyzją opisuje taktykę, której celem jest wywalczenie przywilejów dla wszelkiego rodzaju dewiantów. Niestety, wszystkie punkty manifestu, ukrywanego przez długi czas przed opinią publiczną, zostały konsekwentnie zrealizowane. Dziś neomarksistowska, skrajnie agresywna ideologia LGBT zdominowała sposób myślenia elit amerykańskiego i europejskiego społeczeństwa. Ponurym efektem toksycznego tęczowego systemu antywartości jest „produkcja” słabych i nieodpowiedzialnych, za to skrajnie roszczeniowych i narcystycznych obywateli, odciętych od swojego wielkiego dziedzictwa kulturowego. Lektura tekstu Marshalla Kirka i Erastesa Pilla budzi grozę, wiele jednak wyjaśnia w sprawie dzisiejszych niebezpiecznych zjawisk społecznych.
28.07.2020 15:17 więcej

„Gdy carowie padali na kolana przed królem polskim”

„Gdy carowie padali na kolana przed królem polskim” „Hetman Żółkiewski całe życie poświęcił Rzeczypospolitej. Był wciąż ‘w pracy’, to na takiej kampanii wojennej, to na innej. Nawet gdy panował pokój, to rezydował na Podolu i strzegł Rzeczypospolitej przed najazdami tatarskimi albo przebywał przy królu, albo na sejmach itp.”, mówi w rozmowie z Anną Mączką prof. Wojciech Polak, autor najnowszej biografii polskiego wodza wydanej w 2020 r., ustanowionym przez Sejm RP rokiem jego pamięci. Efektowne polskie zwycięstwo pod Kłuszynem (4 lipca 1610) otwarło naszej armii drogę do moskiewskiej stolicy; w rok później pokonany car Wasyl IV Szujski i jego dwaj bracia bili pokłony przed polskim królem Zygmuntem III Wazą, przysięgając, iż Moskwa już nigdy na Polskę nie napadnie... Profesor Polak w znakomitym stylu przypomina postać jednego z najwybitniejszych polskich dowódców.
28.07.2020 15:12 więcej

„Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”

„Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” Kiedy na odrodzoną po 123 latach niewoli i wyniszczoną zmaganiami Wielkiej Wojny Polskę ruszyła bolszewicka nawała, nie zawiodło wspaniałe młode pokolenie Polaków urodzone w latach 90. XIX w. Wielu z nich miało już za sobą doświadczenie bojowe na froncie wschodnim I wojny, chociaż nie wszystkim dane było służyć w Legionach... Przeciwko armii czerwonego apokaliptycznego potwora wyruszyli przyszli dowódcy i oficerowie znani dziś jako bohaterowie II wojny światowej; ppor. Henryk Sucharski, por. Stanisław Maczek, kpt. Stefan Rowecki... wśród najmłodszych ochotników z 211. Pułku Ułanów nie zabrakło Witolda Pileckiego, który nie mając jeszcze nawet 20 lat, uczestniczył w walkach na przedpolach Warszawy. Artykuł dr Moniki Makowskiej.
28.07.2020 15:05 więcej

„Żeby polska kultura, sztuka czerpały z chrześcijańskiego natchnienia”

„Żeby polska kultura, sztuka czerpały z chrześcijańskiego natchnienia” „Duchowość wybrzmiewa także, co koniecznie należy podkreślić, z każdej fotografii zrobionej przez Adama Bujaka Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II. Duchowość i w ogóle osobowość krakowskiego arcybiskupa, który zasiadł potem na tronie Piotrowym, potrafił krakowski mistrz ukazać – uchwycić w kadrze – jak nikt inny. Ba, wyjątkowość Wojtyły potrafił rozpoznać od pierwszego spotkania, co sprawiło, iż podążał za młodym krakowskim biskupem, a potem kardynałem, z pasją i oddaniem fotografując jego działalność. Dodajmy: z potrzeby serca, bo bez żadnej wówczas szansy na opublikowanie któregokolwiek ze zdjęć”, pisze wybitna autorka Jolanta Sosnowska w znakomitym reportażu o najnowszej wystawie fotografii mistrza Bujaka w krakowskim Arsenale. Dziennikarka podkreśla, iż nawet dziś nie brakowało trudności w zorganizowaniu wernisażu, bowiem w czasach wszechobecnego hejtu wobec chrześcijańskich wartości i autorytetów mainstreamowe media nie przepuściły okazji uderzenia falą agresji zarówno w św. Jana Pawła II, jak i w wybitnego fotografa. Wbrew temu wystawa powstała; piękno i najwyższy poziom artystyczny prezentowanych zdjęć gwarantują niezapomniane przeżycia.
28.07.2020 15:02 więcej

„Przeciw wysokiej fali barbarzyństwa i zacierania polskości”

„Przeciw wysokiej fali barbarzyństwa i zacierania polskości” Za jakikolwiek fotograficzny temat mistrz Adam Bujak by się nie wziął, powstanie arcydzieło; to samo można powiedzieć odnośnie do pisarstwa i wypowiedzi jednego z najwybitniejszych znawców dziejów Polski, prof. Andrzeja Nowaka. Kiedy zatem autor „Klęski imperium zła” opowiada o twórczości artystycznej mistrza Bujaka, może powstać jedynie prawdziwie mistrzowski esej. Prof. Nowak, podkreślając ikoniczną rolę fotografii jako nośnika pamięci narodowej, prowadzi nas po artystycznej drodze jednego z najwybitniejszych mistrzów obiektywu na świecie.
28.07.2020 14:58 więcej

„Parafio, nie zawiedź!”

„Parafio, nie zawiedź!” Wybitny publicysta Leszek Sosnowski odważnie przeciwstawia się modnemu w lewicowych środowiskach hasłu: „Kościół nie ma prawa mieszać się do polityki”, dowodząc, iż jest ono sprzeczne z polską racją stanu. Na przestrzeni dziejów Rzeczypospolitej to właśnie bowiem Kościół stał na straży jej suwerenności, jako że obowiązek patriotyczny należał do powinności zarówno osób stanu duchownego, jak i świeckiego. Zatroskanie o los Ojczyzny w przededniu tak ważnych dla jej przyszłości wyborów jak najbardziej zatem leży w kompetencjach Kościoła, o czym świadczy niezwykle ważny komunikat Konferencji Episkopatu Polski. Próba „uciszenia” katolików w sprawie dotyczącej kluczowych decyzji dla dobra Rzeczypospolitej jest sprzeczna z prawem wolności słowa. Głos Kościoła, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi sprawa Ojczyzny, jest nie do przecenienia, szczególnie tu i teraz!
23.06.2020 15:05 więcej

→ Opcje wyszukiwania Drukuj stronę WPiS 4/2021 - okładka Zamów prenumeratę Egzemplarz okazowy

Zapisz się do newslettera

Facebook
 • Blogpress
 • Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM
 • Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu
 • Solidarni 2010
 • Razem tv
 • Konserwatyzm.pl
 • Niepoprawne Radio PL
 • Afery PO
 • Towarzystwo Patriotyczne
 • Prawica.com.pl
 • Solidarność Walcząca Mazowsze
 • Liga Obrony Suwerenności
 • Ewa Stankiewicz

Komentarze

Domniemanie jako metoda manipulacji

Trzeba przyznać, że lewackie media nad Wisłą, czyli media, które same nazwały się „głównego nurtu”, podczas pontyfikatu polskiego papieża Jana Pawła II trzymały w sprawach papieskich języki, pióra i kamery na wodzy. Póki Ojciec Święty żył, naprawdę rzadko zdarzał się jakiś napad na naszego Wielkiego Rodaka ze strony Jego ziomków, obojętnie jakiej byli orientacji (teraz, co innego – używają sobie po chamsku). W Niemczech natomiast niezbyt respektują swojego rodaka na tronie Piotrowym i to jeszcze za życia Benedykta XVI. I tam nie obywa się bez chamstwa, które w temacie papieskim jest jakby uprawnione. Dotyczy to nawet tak zdawałoby się szacownych i kulturalnych redakcji, jak np. „Die Welt”. Nie wiem czemu w Polsce określa się ten dziennik jako konserwatywno-prawicowy. Tym bardziej, że redakcja sama pisze o sobie: „liberalno-kosmopolityczna”.
więcej

Copyright © Biały Kruk Copyright © Biały Kruk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały, informacje, pliki, zdjęcia itp. dostępne w serwisie chronione są prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, publikowane i rozprowadzane w żadnej formie.
Cytaty możliwe są jedynie pod warunkiem podania źródła.

MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Archiwum